Gå til innhold

Beslagstal våpen

Beslagstala for enkelte våpenkategoriar i perioden 2017–2019.

Totalt ble det i 2019 beslaglagt 3300 våpenprodukter. Fordelt var dette 50 skytevåpen på 19 antall beslag, 1574 ammunisjon på 13 antall beslag, 1588 våpenprodukter på 1157 antall beslag og 88 andre våpen på 63 antall beslag.

 

Beslaglagd vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagd mengd Tal på beslag Beslaglagd mengd
Skytevåpen  12 13 19 50
Ammunisjon 9 4 994 13 1 574
Voldsprodukter 2 415 3 043 1 157 1 588
Andre våpen 87 329 63 88