Gå til innhold

[Utgått]Nøkkeltal frå Tolletaten

Inntekter frå toll og avgifter, deklarasjonar og beslagstal for 2013.

 Inntekter frå toll og avgifter (tal i millionar kroner)

 
 201320122011
Tollinntekter 2 882 2 877 2 537
Meirverdiavgift ved innførsel 121 900 120 071 115 374
Motorvognavgifter 32 309  33 213 48 029
Særavgifter 55 114  53 916 38 316
Sum 212 205   210 077 204 256
 

Fastsetjing - tal på deklarasjonar

 
 201320122011
Tal på innførselsdeklarasjonar 5 536 271  5 300 134 5 028 580
Tal på utførselsdeklarasjonar 1 269 026  1 250 930 1 249 633
Inn- og utførselsdeklarasjonar totalt 6 805 297   6 551 064 6 278 213
 

Innkrevjing og restansar (tal i millionar kroner)

 201320122011
Fastsett beløp 213 258 211 312 205 524

Nye restansar (årets)

284 299 201
Akkumulerte restansar 461 485 397

 

Økonomiske kontrollar

 201320122011
Tal på virksomhetskontroller 1400 1 445 1 561
Etterberekna beløp i mill. kr 443 745 467
Derav toll og særavgifter i mill. kr 168 325 221
Tal på alvorlige brot 185 183 192


Tilsette

Tolletaten hadde ved årsskiftet 2013/14 samanlagt 1 974 tilsette.