Gå til innhold

[Utgått]Fra 1. april endres hva som er tillatt og deklarere i rubrikk 48 på tolldeklarasjonen

Fra 1. april 2017 vil det være mulig å deklarere «blank» betalerkode. Det vil si at dersom sum toll og avgifter er lik 0 godtar TVINN at rubrikk 48 er blank.

Mva-registrerte virksomheter har fra 01.01.17  meldt inn import-mva på skattemeldingen til Skatteetaten, dette gjør at mange tolldeklarasjoner ikke har fastsatt toll eller andre avgifter. Fra 1. april 2017 vil det være mulig å deklarere «blank» betalerkode. Det vil si at dersom sum toll og avgifter er lik 0 godtar TVINN at rubrikk 48 er blank.

«Blank» betalerkode gjelder ikke deklarasjoner med kategori FO (foreløpig deklarasjon). Ordning knyttet til tillatelse til foreløpig deklarasjon vil endres i løpet av 2017. Egen informasjon om dette vil bli publisert senere.