Gå til innhold

[Utgått]Deklarering av transitteringstollsted inn til Kroatia

Toll- og avgiftsdirektoratet har fra EU Kommisjonen mottatt informasjon om at hovedansvarlige i flere avtaleparter til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre, herunder norske deklaranter, ikke fyller ut planlagte transitteringstollsteder (rubrikk 51) i NCTS på en korrekt måte.

For en stor del av de transitteringer som skal til Kroatia (HR), er det ikke sendt IE050 (Forventet transitteringsmelding) til innpasseringstollstedet i Kroatia, men ofte kun til Slovenia. Situasjonen fører til ekstra arbeid for de kroatiske tollmyndigheter og unødvendige ventetid for transportørene.

En feilsendt eller manglende IE050 medfører at det faktiske transitteringstollstedet ikke kjenner til forsendelsen, og må derfor sende en IE114 (ATR Anmodning) og motta en IE115 (ATR Svar) før grensepasseringen kan registreres elektronisk. Av kontrollmessige hensyn er det naturligvis også viktig at meldinger blir sendt til riktig tollsted.

I transitteringsdeklarasjonen skal det oppgis tollstedkode (referansenummer) for de planlagte transitteringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten. De transitteringstollsteder som skal angis i rubrikk 51 på transitterings-deklarasjonen, skal være første innpasseringstollsted til neste avtalepart - EU anses imidlertid som en avtalepart. Skal transporten til eller via et EFTA-land eller til Kroatia eller Tyrkia må innpasseringstollstedet (tollsted med rolle TRANSIT) til disse landene også oppgis i gjeldende felt i NCTS.

Når Kroatia etter planene blir nytt EU-land 1. juli 2013, vil det ikke lenger være behov for å deklarere transitteringstollsted ved innpassering til Kroatia, da Kroatia ikke lenger vil være en egen avtalepart.

Andre rundskriv om NCTS