Gå til innhold

[Utgått]Endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler - høring

Høringsfristen er 31. juli 2015 og høringssvar vil bli publisert fortløpende. 

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tollforskriften § 5-2-1 hva angår proviant som medbringes og forbrukes om bord i fartøy. Videre foreslås endring av tollforskriften § 4-23-4 og ny 4-23-5 ha angår tollfri tildeling av proviant i Norge. 

Høringsbrev, nærmere omtale av forslagene i høringsnotatet og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten. 

Har du spørsmål til høringen kan du kontakt saksbehandler med else.ogland.hostmark.love@toll.no

Innspill til forslagene merkes med 13/119268 og sendes tad@toll.no

eller

Toll- og avgiftsdirektoratet 
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel
Toll -og merverdiavgiftsseksjonen
Postboks 8122 Dep

0032 Oslo 

horingsbrev_proviantering.pdfHøringsbrev (86 kB)

horingsnotat.pdfHøringsnotat (169 kB)

horingsinstanser-proviantering.pdfHøringsinstanser (27 kB)

Høringssvar

samferdselsdepartementet.pdfSamferdselsdepartementet (196 kB)

forsvarsdepartementet.pdfForsvarsdepartementet (245 kB)

utenriksdepartementet.pdfUtenriksdepartementet (160 kB)

sydnes_og_nostet_velforening.pdfSydnes og Nøstet Velforening (1,3 MB)

norges_lastebileier_forbund.pdfNorges Lastebileier-forbund (267 kB)

stavangerregionen_havn.pdfStavangerregionen Havn (412 kB)

norske_maritime_leverandorer.pdfNorske Maritime Leverandører (90 kB)

fjordline.pdfFjord Line AS (8,5 MB)

norsk_tollerforbund.pdfNorsk Tollerforbund (232 kB)

justis_og_beredskapsdepartementet.pdfJustis- og beredskapsdepartementet (231 kB)

horingssvar_bergen_naeringsrad.pdfBergen Næringsråd (422 kB)

horingsvar_klima_og_miljodepartementetprovianteringsregler.pdfKlima- og miljødepartementet (194 kB)

statens-vegvesen.pdfStatens vegvesen (552 kB)

sjomannsorganisasjonenes-fellessekretariat.pdfSjømannsorganisasjonenes fellessekretariat (460 kB)

fylkesradmannen-rogaland.pdfFylkesrådmannen i Rogaland (871 kB)

nho-sjofart.pdfNHO Sjøfart (268 kB)

narings--og-fiskeridepartementet.pdfNærings- og fiskeridepartementet (202 kB)

norges-rederiforbund.pdfNorges Rederiforbund (132 kB)

lo.pdfLO (219 kB)

landbruks--og-matdepartementet.pdfLandbruks- og matdepartementet (563 kB)

fiskebat.pdfFiskebåt (154 kB)

risavika-havn.pdfRisavika havn (59 kB)

maritimt-forum.pdfMaritimt Forum (42 kB)

horing_proviant_landbruksdirektoratet.pdfLandbruksdirektoratet (474 kB)