Gå til innhold

[Utgått]Endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler - høring

Høringsfristen er 31. juli 2015 og høringssvar vil bli publisert fortløpende. 

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tollforskriften § 5-2-1 hva angår proviant som medbringes og forbrukes om bord i fartøy. Videre foreslås endring av tollforskriften § 4-23-4 og ny 4-23-5 ha angår tollfri tildeling av proviant i Norge. 

Høringsbrev, nærmere omtale av forslagene i høringsnotatet og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten. 

Har du spørsmål til høringen kan du kontakt saksbehandler med else.ogland.hostmark.love@toll.no

Innspill til forslagene merkes med 13/119268 og sendes tad@toll.no

eller

Toll- og avgiftsdirektoratet 
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel
Toll -og merverdiavgiftsseksjonen
Postboks 8122 Dep

0032 Oslo 

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

Høringssvar

Samferdselsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Utenriksdepartementet

Sydnes og Nøstet Velforening

Norges Lastebileier-forbund

Stavangerregionen Havn

Norske Maritime Leverandører

Fjord Line AS

Norsk Tollerforbund

Justis- og beredskapsdepartementet

Bergen Næringsråd

Klima- og miljødepartementet

Statens vegvesen

Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat

Fylkesrådmannen i Rogaland

NHO Sjøfart

Nærings- og fiskeridepartementet

Norges Rederiforbund

LO

Landbruks- og matdepartementet

Fiskebåt

Risavika havn

Maritimt Forum

Landbruksdirektoratet