Gå til innhold

[Utgått]Endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft - landstrøm og datasentre - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i særavgiftsforskriften, som følge av innføring av redusert sats for elektrisk kraft levert til datasenter og skip i havn. Høringen er avsluttet.