Gå til innhold

[Utgått]Endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft - landstrøm og datasentre - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i særavgiftsforskriften, som følge av innføring av redusert sats for elektrisk kraft levert til datasenter og skip i havn. Høringen er avsluttet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 30. november 2015, og at høringsinstansene vurdere behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater/enheter.

horingsbrev_elavgift_redusert_sats_landstrom_og_datasentre.pdfHøringsbrev (183 kB)

horingsnotat_redusert_sats_elavgift_redusert_sats_landstrom_og_datasentre.pdfHøringsnotat (399 kB)

horingsliste_elavgift_redusert_sats_landstrom_og_datasentre.pdfHøringsliste (278 kB)