Gå til innhold

[Utgått]Snus - beslagsutvikling 2012–2017

Oversikt over beslag av snus dei siste seks åra (2012–2017).

Beslag av snus i kilo 2012-2017.

Tal på beslag av snus gjort av Tolletaten 2012-2017.