Gå til innhold

Endringer i Tolltariffen 2024

Det kommer nye varenummer i kapittel 20, 44 og 85 i tolltariffen fra 1. januar 2024. 

Det er opprettet varenummer for tilberedte makroalger i posisjon 20.08 og ferdig produsert ved til brensel i posisjon 44.01. Det er også opprettet nye varenummer for batterier i posisjon 85.05 og 85.06. 

I høringen for tolltariffen 2024 foreslo vi å fjerne varenummer 17.04.9092. Det har ikke kommet innspill med ønske om å beholde dette, så vareomfanget er overført til 17.04.9099. 

Henvisning K 11, angående vareomfanget til varenummer 03.04.2020 og 04.03.2040, fjernes. I stedet viser vi til de alminnelige fortolkningsreglene. 

Korrelasjonstabell

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturedelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår. 

Den første tabellen tar utgangspunkt i 2024-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2023-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring. 

Tollavgiftsatser 

Tollavgiftsatsene for enkelte grønnsaker er endret fra kroner til prosent. For noen av frihandelsavtalene er satsen fortsatt i kroner per kg. Hvilke avtaleland og tollavgiftsatser fremkommer i tolltariffen.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Tolltariffen

Nedlasting/API

På Tolletatens side for åpne data vil du finne aktuelle datasett. Det er datasettet "gyldighet for vare" som viser endringene på varenummer før 1. januar.  

https://data.toll.no/dataset/datogyldighetforvare

https://data.toll.no/dataset/tollavgiftssats