Gå til innhold

Forkortelser

ForkortelseForklaring

ASTM

American Society for Testing Materials

a.v.

av verdien

bar

trykkenhet 1 bar = 100 kPa (105 Pa)

Bq eller curie

enhet for radioaktivitet (henholdsvis becquerel og ci - herunder mikrocurie µCi)

desitex

(se tex)

dyn/cm

dyn pr. centimeter (se newton)

ehk

effektive hestekrefter

fat

1 fat= 158,987dm3 (liter)

flytegrense

den spenning ved hvilken materialet begynner å "flyte" (belastning pr. flateenhet)

Hz

hertz (enhet for frekvens)(khz = kilohertz)

karat

1 karat= 0,200 gram

kcal

kilokalori

Kelvin

enhet for termodynamisk temperatur og temperaturdifferens (0°C=273,15°K)

kgf

kiloforce (enhet for kraft)

kVA

kilovoltampere (kvar = kilovoltampere-reaktiv)

kvadratfot

1 kvadratfot = 0,0929 m2

L.

Linné (bestemt av Linné)

M

mega

m-

meta-

mikron

0,001 mm

Mullen

navnet på et spesielt apparat for måling av sprengstyrken på papir

N

newton (enhet for kraft) (1N=1kg.m/s2 1N=105 dyn) (N/m=newton pr. m)

nummer metrisk

enhet for garntykkelse (nm) antall 1000 m garn som veier 1 kg

o-

orto-

p-

para-

Pa

pascal, enhet for trykk og spenning (1Pa = 1N/m2)

spp.

species lat. (arter)

spesifikk vekt

vekt pr. volumenhet (egenvekt)

T

tesla = 10 kilogauss (målenhet for magnetisk flukstetthet)

tex

enhet for lengdevekt av garn (Vekten regnes ut i g pr. 1000m garn,
f.eks. 1 tex = ett garn med lengde 1000m som veier 1g. 1 desitex = 1tex : 10)

tonn/h

tonn pr. time

var.

varietas lat. (varieteter)

vol.

volum