Gå til innhold

Kommentarer til HS-nomenklaturen

Dette er en utdypende forklaring til hva de enkelte posisjoner omfatter. 

Kommentarer til HS-nomenklaturen er den norske utgaven av en publikasjon som, basert på vedtak i HS-komiteen, utgis av Verdens tollorganisasjon. Publikasjonen gjenspeiler en rekke forklaringer og tolkninger av tekstene i HS-nomenklaturen. Norsk oversettelse er oppdatert til HS 2017 og alle rettelser som er mottatt (per desember 2019) er innarbeidet.

Avsnitt I

Levende dyr; animalske produkter

Kap.  
01 01.pdfLevende dyr (12 kB)
02 02.pdfKjøtt og spiselig slakteavfall (20 kB)
03 03.pdfFisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann (51 kB)
04 04.pdfMelk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (24 kB)
05 05.pdfProdukter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted (29 kB)
 

Avsnitt II

Vegetabilske produkter

06 06.pdfLevende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd (13 kB)
07 07.pdfGrønnsaker, røtter og knoller, spiselige (29 kB)
08 08.pdfSpiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner (27 kB)
09 09.pdfKaffe, te, maté og krydderier (25 kB)
10 10.pdfKorn (18 kB)
11 11.pdfMølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete (37 kB)
12 12.pdfOljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter (42 kB)
13 13.pdfSkjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter (31 kB)
14 14.pdfVegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (26 kB)
 

Avsnitt III

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks

15 15.pdfAnimalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks (99 kB)
 

Avsnitt IV

Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer framstilt av tobakkerstatninger

16 16.pdfProdukter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann (34 kB)
17 17.pdfSukker og sukkervarer (23 kB)
18 18.pdfKakao og varer derav (15 kB)
19 19.pdfProdukter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk (43 kB)
20 20.pdfProdukter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler (32 kB)
21 21.pdfForskjellige tilberedte næringsmidler (55 kB)
22 22.pdfDrikkevarer, etylalkohol og eddik (58 kB)
23 23.pdfReststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr (33 kB)
24 24.pdfTobakk og varer framstilt av tobakkserstatninger (11 kB)
 

Avsnitt V

Mineralske produkter

25 25.pdfSalt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement (80 kB)
26 26.pdfMalm, slagg og aske (52 kB)
27 27.pdfMineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks (58 kB)
 

Avsnitt VI

Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier

28 28.pdfUorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper (645 kB)
29 29.pdfOrganiske kjemikalier (1,2 MB)
30 30.pdfFarmasøytiske produkter (93 kB)
31 31.pdfGjødsel (22 kB)
32 32.pdfGarvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj (126 kB)
33 33.pdfFlyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater (37 kB)
34 34.pdfSåpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips (57 kB)
35 35.pdfProteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer (104 kB)
36 36.pdfKrutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater (38 kB)
37 37.pdfVarer til fotografisk eller kinematografisk bruk (35 kB)
38 38.pdfDiverse kjemiske produkter (227 kB)
 

Avsnitt VII

Plast og varer derav; gummi og varer derav

39 39.pdfPlast og varer derav (302 kB)
40 40.pdfGummi og varer derav (317 kB)
 

Avsnitt VIII

Rå huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffkter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)

41 41.pdfRå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær (37 kB)
42 42.pdfVarer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) (22 kB)
43 43.pdfPelsskinn (også kunstig) og varer derav (15 kB)
 

Avsnitt IX

Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer

44 44.pdfTre og trevarer; trekull (308 kB)
45 45.pdfKork og korkvarer (25 kB)
46 46.pdfVarer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid (16 kB)
 

Avsnitt X

Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall); papir og papp samt varer derav

47 47.pdfTremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall) (19 kB)
48 48.pdfPapir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp (105 kB)
49 49.pdfBøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger (47 kB)
 

Avsnitt XI

Tekstilmaterialer og varer derav

50 50.pdfSilke (99 kB)
51 51.pdfUll, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl (31 kB)
52 52.pdfBomull (19 kB)
53 53.pdfAndre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav (32 kB)
54 54.pdfSyntestiske og kunstige filamenter (27 kB)
55 55.pdfSyntetiske og kunstige stapelfibrer (25 kB)
56 56.pdfVatt, filt og fiberbruk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav (46 kB)
57 57.pdfGulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale (46 kB)
58 58.pdfSpesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier (131 kB)
59 59.pdfTekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk (57 kB)
60 60.pdfTrikoterte stoffer (22 kB)
61 61.pdfKlær og tilbehør til klær, av trikotasje (61 kB)
62 62.pdfKlær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje (35 kB)
63 63.pdfAndre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler (34 kB)
 

Avsnitt XII

Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidede fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår

64 64.pdfFottøy, gamasjer og liknende; deler dertil (26 kB)
65 65.pdfHodeplagg og deler dertil (20 kB)
66 66.pdfParaplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil (10 kB)
67 67.pdfBearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår (13 kB)
 

Avsnitt XIII

Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer

68 68.pdfVarer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer (62 kB)
69 69.pdfKeramiske produkter (137 kB)
70 70.pdfGlass og glassvarer (89 kB)
 

Avsnitt XIV

Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter

71 71.pdfNatur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter (93 kB)
 

Avsnitt XV

Uedle metaller og varer av uedle metaller

72 72.pdfJern og stål (176 kB)
73 73.pdfVarer av jern eller stål (164 kB)
74 74.pdfKobber og varer derav (42 kB)
75 75.pdfNikkel og varer derav (23 kB)
76 76.pdfAluminium og varer derav (33 kB)
77 77.pdfKapitlet er reservert for eventuell framtidig bruk (3 kB)
78 78.pdfBly og varer derav (13 kB)
79 79.pdfSink og varer derav (18 kB)
80 80.pdfTinn og varer derav (12 kB)
81 81.pdfAndre uedle metaller; cermeter, varer derav (45 kB)
82 82.pdfVerktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler detil av uedelt metall (59 kB)
83 83.pdfForskjellige varer av uedelt metall (47 kB)
 

Avsnitt XVI

Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater 

84 84.pdfKjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil (851 kB)
85 85.pdfElektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater (338 kB)
 

Avsnitt XVII

Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr

86 86.pdfLokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag (52 kB)
87 87.pdfKjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier (126 kB)
88 88.pdfLuftfartøyer, romfartøyer og deler dertil (21 kB)
89 89.pdfSkip, båter og annet flytende materiell (24 kB)
 

Avsnitt XVIII

Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil

90 90.pdfInstrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil (516 kB)
91 91.pdfUr og deler dertil (60 kB)
92 92.pdfMusikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter (44 kB)
 

Avsnitt XVIX

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil

93 93.pdfVåpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil (27 kB)
 

Avsnitt XX

Forskjellige varer

94 94.pdfMøbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger (44 kB)
95 95.pdfLeketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil (42 kB)
96 96.pdfForskjellige varer (75 kB)
 

Avsnitt XXI

Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter

97 97.pdfKunstverker, samlergjenstander og antikviteter (24 kB)