Gå til innhold

Kommentarer til HS-nomenklaturen

Kommentarer til HS-nomenklaturen er den norske utgaven av en publikasjon som, basert på vedtak i HS-komiteen, utgis av Verdens tollorganisasjon. Publikasjonen gjenspeiler en rekke forklaringer og tolkninger av tekstene i HS-nomenklaturen. 

Norsk oversettelse er oppdatert til HS 2022 og rettelse nr 3 er innarbeidet (kapittel 28-30, 32, 44, 70, 72 og 84).

Avsnitt I

Levende dyr; animalske produkter

Kap.  
01 Levende dyr
02 Kjøtt og spiselig slakteavfall
03 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
04 Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
05 Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted
 

Avsnitt II

Vegetabilske produkter

06 Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd
07 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige
08 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner
09 Kaffe, te, maté og krydderier
10 Korn
11 Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete
12 Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter
13 Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter
14 Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
 

Avsnitt III

Animalske, vegetabilske eller mikrobielle oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks

15 Animalske, vegetabilske eller mikrobielle oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks
 

Avsnitt IV

Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer framstilt av tobakkerstatninger; produkter, også med innhold av nikotin, for inhalering uten forbrenning; andre nikotinholdige produkter for opptak av nikotin i menneskekroppen

16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller av insekter
17 Sukker og sukkervarer
18 Kakao og varer derav
19 Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk
20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler
22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik
23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr
24 Tobakk og varer framstilt av tobakkserstatninger; produkter, også med innhold av nikotin, ment for innhalering uten forbrenning; andre nikotinholdige produkter ment for opptak av nikotin i menneskekroppen
 

Avsnitt V

Mineralske produkter

25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement
26 Malm, slagg og aske
27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks
 

Avsnitt VI

Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier

28 Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper
29 Organiske kjemikalier
30 Farmasøytiske produkter
31 Gjødsel
32 Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj
33 Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater
34 Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips
35 Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer
36 Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater
37 Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk
38 Diverse kjemiske produkter
 

Avsnitt VII

Plast og varer derav; gummi og varer derav

39 Plast og varer derav
40 Gummi og varer derav
 

Avsnitt VIII

Rå huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffkter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)

41 Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær
42 Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)
43 Pelsskinn (også kunstig) og varer derav
 

Avsnitt IX

Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer

44 Tre og trevarer; trekull
45 Kork og korkvarer
46 Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid
 

Avsnitt X

Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall); papir og papp samt varer derav

47 Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall)
48 Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp
49 Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger
 

Avsnitt XI

Tekstilmaterialer og varer derav

50 Silke
51 Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl
52 Bomull
53 Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav
54 Syntestiske og kunstige filamenter; strimler og liknende av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
55 Syntetiske og kunstige stapelfibrer
56 Vatt, filt og fiberbruk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav
57 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale
58 Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier
59 Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk
60 Trikoterte stoffer
61 Klær og tilbehør til klær, av trikotasje
62 Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje
63 Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler
 

Avsnitt XII

Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidede fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår

64 Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil
65 Hodeplagg og deler dertil
66 Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil
67 Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår
 

Avsnitt XIII

Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer

68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer
69 Keramiske produkter
70 Glass og glassvarer
 

Avsnitt XIV

Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter

71 Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter
 

Avsnitt XV

Uedle metaller og varer av uedle metaller

72 Jern og stål
73 Varer av jern eller stål
74 Kobber og varer derav
75 Nikkel og varer derav
76 Aluminium og varer derav
77 Kapitlet er reservert for eventuell framtidig bruk
78 Bly og varer derav
79 Sink og varer derav
80 Tinn og varer derav
81 Andre uedle metaller; cermeter, varer derav
82 Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler detil av uedelt metall
83 Forskjellige varer av uedelt metall
 

Avsnitt XVI

Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater 

84 Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil
85 Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater
 

Avsnitt XVII

Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr

86 Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag
87 Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier
88 Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil
89 Skip, båter og annet flytende materiell
 

Avsnitt XVIII

Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil

90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil
91 Ur og deler dertil
92 Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter
 

Avsnitt XVIX

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil

93 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil
 

Avsnitt XX

Forskjellige varer

94 Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger
95 Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil
96 Forskjellige varer
 

Avsnitt XXI

Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter

97 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter