Gå til innhold

Kommentarer til HS-nomenklaturen

Dette er en utdypende forklaring til hva de enkelte posisjoner omfatter. 

Kommentarer til HS-nomenklaturen er den norske utgaven av en publikasjon som, basert på vedtak i HS-komiteen, utgis av Verdens tollorganisasjon. Publikasjonen gjenspeiler en rekke forklaringer og tolkninger av tekstene i HS-nomenklaturen. Norsk oversettelse er oppdatert til HS 2022 og rettelse nr 1 er innarbeidet (kapittel 4, 15, 29, 39, 40, 44, 47, 59, 70, 81, 84, 85, 87 og 95).

Avsnitt I

Levende dyr; animalske produkter

Kap.  
01 kom01-2022.pdfLevende dyr (18 kB)
02 kom02-2022.pdfKjøtt og spiselig slakteavfall (30 kB)
03 kom03-2022.pdfFisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann (47 kB)
04 kom04_1-2022.pdfMelk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (33 kB)
05 kom05-2022.pdfProdukter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted (39 kB)
 

Avsnitt II

Vegetabilske produkter

06 kom06-2022.pdfLevende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd (19 kB)
07 kom07-2022_1.pdfGrønnsaker, røtter og knoller, spiselige (43 kB)
08 kom08-2022.pdfSpiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner (36 kB)
09 kom09-2022.pdfKaffe, te, maté og krydderier (37 kB)
10 kom10-2022.pdfKorn (25 kB)
11 kom11-2022.pdfMølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete (52 kB)
12 kom12-2022.pdfOljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter (62 kB)
13 kom13-2022.pdfSkjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter (43 kB)
14 kom14-2022.pdfVegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (39 kB)
 

Avsnitt III

Animalske, vegetabilske eller mikrobielle oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks

15 kom15_1-2022.pdfAnimalske, vegetabilske eller mikrobielle oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks (144 kB)
kom15_1-2022.pdf  (144 kB)

Avsnitt IV

Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer framstilt av tobakkerstatninger; produkter, også med innhold av nikotin, for inhalering uten forbrenning; andre nikotinholdige produkter for opptak av nikotin i menneskekroppen

16 kom16_2022.pdfProdukter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller av insekter (34 kB)
17 kom17-2022.pdfSukker og sukkervarer (36 kB)
18 kom18-2022.pdfKakao og varer derav (22 kB)
19 kom19-2022.pdfProdukter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk (62 kB)
20 kom20-2022.pdfProdukter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler (49 kB)
21 kom21-2022.pdfForskjellige tilberedte næringsmidler (55 kB)
22 kom22-2022.pdfDrikkevarer, etylalkohol og eddik (77 kB)
23 kom23-2022.pdfReststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr (50 kB)
24 kom24-2022.pdfTobakk og varer framstilt av tobakkserstatninger; produkter, også med innhold av nikotin, ment for innhalering uten forbrenning; andre nikotinholdige produkter ment for opptak av nikotin i menneskekroppen (23 kB)
 

Avsnitt V

Mineralske produkter

25 kom25-2022.pdfSalt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement (121 kB)
26 kom26-2022.pdfMalm, slagg og aske (57 kB)
27 kom27-2022.pdfMineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks (84 kB)
 

Avsnitt VI

Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier

28 kom28-2022.pdfUorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper (701 kB)
29 kom29_1-2022.pdfOrganiske kjemikalier (1,4 MB)
30 kom30-2022.pdfFarmasøytiske produkter (95 kB)
31 kom31-2022.pdfGjødsel (33 kB)
32 kom32-2022.pdfGarvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj (189 kB)
33 kom33-2022.pdfFlyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater (56 kB)
34 kom34-2022.pdfSåpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips (85 kB)
35 kom35-2022.pdfProteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer (133 kB)
36 kom36-2022.pdfKrutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater (53 kB)
37 kom37-2022.pdfVarer til fotografisk eller kinematografisk bruk (35 kB)
38 kom38-2022.pdfDiverse kjemiske produkter (253 kB)
 

Avsnitt VII

Plast og varer derav; gummi og varer derav

39 kom39_1-2022.pdfPlast og varer derav (428 kB)
40 kom40_1-2022.pdfGummi og varer derav (432 kB)
 

Avsnitt VIII

Rå huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffkter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)

41 kom41-2022.pdfRå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær (57 kB)
42 kom42-2022.pdfVarer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) (34 kB)
43 kom43-2022.pdfPelsskinn (også kunstig) og varer derav (23 kB)
 

Avsnitt IX

Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer

44 kom44_1-2022.pdfTre og trevarer; trekull (468 kB)
45 kom45-2022.pdfKork og korkvarer (32 kB)
46 kom46-2022.pdfVarer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid (24 kB)
 

Avsnitt X

Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall); papir og papp samt varer derav

47 kom47_1-2022.pdfTremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall) (29 kB)
48 kom48-2022.pdfPapir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp (167 kB)
49 kom49-2022.pdfBøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger (71 kB)
 

Avsnitt XI

Tekstilmaterialer og varer derav

50 kom50-2022.pdfSilke (135 kB)
51 kom51-2022.pdfUll, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl (48 kB)
52 kom52-2022.pdfBomull (27 kB)
53 kom53-2022.pdfAndre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav (49 kB)
54 kom54-2022.pdfSyntestiske og kunstige filamenter; strimler og liknende av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer (41 kB)
55 kom55-2022.pdfSyntetiske og kunstige stapelfibrer (36 kB)
56 kom56-2022.pdfVatt, filt og fiberbruk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav (73 kB)
57 kom57-2022.pdfGulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale (56 kB)
58 kom58-2022.pdfSpesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier (171 kB)
59 kom59-2022_versjon1.pdfTekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk (78 kB)
60 kom60-2022.pdfTrikoterte stoffer (33 kB)
61 kom61-2022.pdfKlær og tilbehør til klær, av trikotasje (84 kB)
62 kom62-2022.pdfKlær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje (50 kB)
63 kom63-2022.pdfAndre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler (54 kB)
 

Avsnitt XII

Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidede fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår

64 kom64-2022.pdfFottøy, gamasjer og liknende; deler dertil (40 kB)
65 kom65-2022.pdfHodeplagg og deler dertil (31 kB)
66 kom66-2022.pdfParaplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil (16 kB)
67 kom67-2022.pdfBearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår (20 kB)
 

Avsnitt XIII

Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer

68 kom68-2022.pdfVarer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer (97 kB)
69 kom69-2022.pdfKeramiske produkter (282 kB)
70 kom70_1-2022.pdfGlass og glassvarer (594 kB)
 

Avsnitt XIV

Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter

71 kom71-2022.pdfNatur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter (136 kB)
 

Avsnitt XV

Uedle metaller og varer av uedle metaller

72 kom72-2022.pdfJern og stål (176 kB)
73 kom73-2022.pdfVarer av jern eller stål (164 kB)
74 kom74-2022.pdfKobber og varer derav (65 kB)
75 kom75-2022.pdfNikkel og varer derav (35 kB)
76 kom76-2022.pdfAluminium og varer derav (50 kB)
77 kom77-2022.pdfKapitlet er reservert for eventuell framtidig bruk (3 kB)
78 kom78-2022.pdfBly og varer derav (18 kB)
79 kom79-2022.pdfSink og varer derav (26 kB)
80 kom80-2022.pdfTinn og varer derav (18 kB)
81 kom81_1-2022.pdfAndre uedle metaller; cermeter, varer derav (63 kB)
82 kom82-2022.pdfVerktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler detil av uedelt metall (92 kB)
83 kom83-2022.pdfForskjellige varer av uedelt metall (66 kB)
 

Avsnitt XVI

Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater 

84 kom84_1-2022.pdfKjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil (1,2 MB)
85 kom85_1-2022.pdfElektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater (567 kB)
 

Avsnitt XVII

Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr

86 kom86-2022.pdfLokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag (82 kB)
87 kom87_1-2022.pdfKjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier (127 kB)
88 kom88-2022.pdfLuftfartøyer, romfartøyer og deler dertil (36 kB)
89 kom89-2022.pdfSkip, båter og annet flytende materiell (36 kB)
 

Avsnitt XVIII

Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil

90 kom90-2022.pdfInstrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil (565 kB)
91 kom91-2022.pdfUr og deler dertil (94 kB)
92 kom92-2022.pdfMusikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter (67 kB)
 

Avsnitt XVIX

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil

93 kom93-2022.pdfVåpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil (40 kB)
 

Avsnitt XX

Forskjellige varer

94 kom94-2022.pdfMøbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger (65 kB)
95 kom95_1-2022.pdfLeketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil (63 kB)
96 kom96-2022.pdfForskjellige varer (118 kB)
 

Avsnitt XXI

Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter

97 kom97-2022.pdfKunstverker, samlergjenstander og antikviteter (44 kB)