Gå til innhold

[Utgått]Endringer til tolltariffen 2021

Det er kun endring i posisjon 18.06 i tolltariffen 2021. 

Det er opprettet tre nye varenummer i tolltariffen 2021, og disse finner du i posisjon 18.06.

I tillegg er det tatt inn en ny henvisning (M 06) som er knyttet til posisjon 89.01 og 89.02. Denne beskriver hvordan bruttotonn for skip skal regnes ut. Du vil også finne en ny henvisning (K 10) som er knyttet til varenummer 21.06.1001 som omhandler proteinkonsentratet til dyrefôr. 

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilket som er utgått.

Den første tabellen tar utgangspunkt i 2021-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2020-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring. 

Det er ikke foretatt noen endringer i tollsatsene.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Vi gjør oppmerksom på at tolltariffen i Excel ikke er en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolletaten og feil kan forekomme. Om du finner feil setter vi pris på en tilbakemelding til tolltariffen@toll.no.

Vi har per nå ingen andre formater av tolltariffen vi kan publisere.

Nedlasting

TVINN-nedlastingsfiler finner du her  

Trykt utgave av Tolltariffen

Det er ikke mulig å få kjøpt tolltariffen som trykt publikasjon. Vi henviser til tolltariffen på nett eller å skrive ut fra tolltariffens PDF-fil.