Gå til innhold

[Utgått]Endringer til tolltariffen 2020

De største endringene i tolltariffen 2020 er i kapittel 3.

På bakgrunn av innspill fra bl.a. næringslivet er det opprettet til sammen 19 nye varenummer. På grunn av lav handel med enkelte varer er til sammen 23 varenummer slettet.

Endringene vil du finne i kapitlene 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 43, 44, 87 og 89.

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.
Den første tabellen tar utgangspunkt i 2020-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2019-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

Det er ikke foretatt noen endringer i tollsatsene.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Vi gjør oppmerksom på at tolltariffen i Excel ikke er en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolletaten og feil kan forekomme. Om du finner feil setter vi pris på en tilbakemelding til tolltariffen@toll.no.

Vi har per nå ingen andre formater av tolltariffen vi kan publisere.

Nedlastning

TVINN-nedlastningsfiler finner du her  

Trykt utgave av Tolltariffen

Det er ikke  mulig å få kjøpt tolltariffen som trykt publikasjon. Vi henviser til tolltariffen på nett eller å skrive ut fra vedlagte PDF-fil.