Gå til innhold

[Utgått]Retur av deklarasjon

Hvis en deklarasjon blir stoppet av statistiske masker, blir den automatisk returnert til deklaranten.
På bakgrunn av deklarerte opplysninger til TVINN utarbeider Statistisk sentralbyrå statistikk over Norges utenrikshandel. For at denne statistikken skal blir så riktig som mulig er det avgjørende at de opplysningene som deklareres er korrekte.

Basert på eksisterende informasjon om utenrikshandelen blir alle deklarasjoner kontrollert mot disse.

Blir en deklarasjon fanget opp av en statistisk maske kan en tilbakemelding til deklaranten se slik ut: 
 • Sjekk verdi mot vare/vekt. Gjelder varepostnr. X
  Her må varenummeret sjekkes spesielt mot deklarerte vekter, da forholdet mellom deklarert varenummer og vekt er/kan være feil. Det kan slå begge veier, både at det er deklarert for høy eller for lav vekt. Varenummer eller deklarert verdi kan også være feil. Andre opplysninger på deklarasjonen kan også være avgjørende og disse skal selvfølgelig også kontrolleres.                                                                                               
 • Sjekk verdi mot vare/mengde. Gjelder varepostnr. X
  Her må varenummeret sjekkes spesielt mot deklarert mengde i annen enhet, da forholdet mellom deklarert varenummer og mengde er/kan være feil. Det kan slå begge veier, både at det er deklarert for høy eller for lav mengde.  Varenummer eller deklarert verdi kan også være feil. Andre opplysninger på deklarasjonen kan også være avgjørende og disse skal selvfølgelig også kontrolleres.                                                                                                          
 • Sjekk forhold vekt/mengde. Gjelder varepostnr. X
  Her må deklarert vekt sjekkes spesielt mot mengde i annen enhet, da dette forholdet er/kan være feil. Andre opplysninger på deklarasjonen kan også være avgjørende og disse skal selvfølgelig også kontrolleres.
 • Sjekk kombinasjon vare/land. Gjelder varepostnr. X
  Her må opprinnelsesland sjekkes mot deklarert varenummer, da det er lite sannsynlig at deklarert opprinnelse på varen er korrekt. Avsenderland er ofte et annet enn opprinnelsesland, og dette må sjekkes nøye i forhold til dokumentasjonen som følger varen.

Opplever du å få en slik tilbakemelding skal følgende følges opp:

Alt 1: Det er avdekket feil i deklarasjonen
Du sjekker mot vareeier og underlagsdokumentasjonen opplysningene i de aktuelle varepostene (faktura, fraktdokumenter osv). Hvis du oppdager feil i deklarerte opplysningene retter du disse opp og sender en korrigert versjon av deklarasjonen til Tolletaten.

Alt 2: Deklarasjonen inneholder ingen feil
Du sjekker opplysningene i den aktuelle vareposten mot underlagsdokumentasjonen (faktura, fraktdokumenter osv). Finner du ingen feil anmerker du dette i rubrikk 44 med kode TXT og tekst som inneholder opplysninger som bekrefter at ingen endring er foretatt (f.eks: ”verdi, vekt og varenr iht faktura”). Du sender ny versjon av deklarasjonen sendes Tolletaten uten ytterligere rettelser.

Vi minner om at du er pliktig til å oppgi korrekte opplysninger ved fortolling, uavhengig av hva som er oppgitt i eksempelvis faktura.

Selv om du har mottatt en automatisert tilbakemelding kan deklarasjonen fortsatt tas ut til dokumentkontroll eller fysisk kontroll.