Gå til innhold

Hva skal du gjøre ved statistisk kontroll i TVINN?

Mottar du melding i TVINN? Sjekk nøye så du ikke sender inn feil data. Du plikter alltid å oppgi korrekte opplysninger ved deklarering. Det er svært viktig at statistikk over Norges utenrikshandel blir rett. Så vær grei å sjekk en gang til neste gang du får melding i TVINN.

Her er de 4 vanligste tilbakemeldingene i TVINN:

 

1. Feil verdi mot vare/vekt.

  • Sjekk deklarert varenummer på aktuell varepost mot deklarert vekt.
   • Er vekten rett?
   • Er vekten for høy/lav?
   • Sjekk varenummeret/deklarert verdi.
  • Sjekk andre opplysninger i deklarasjonen.
   • Sjekk andre opplysninger i deklarasjonen, disse kan være avgjørende. Ta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

2. Feil verdi mot vare/mengde.

  • Sjekk deklarerte varenummeret på aktuell varepost mot deklarert mengde i annen enhet.
   • Er det rett verdi?
   • Er det rett enhet?
   • Er verdien for høy/lav?
   • Er det rett mengdemål ? F.eks. kubikkmeter istedenfor kvadratmeter.
  • Dersom mengde i annen enhet er korrekt.
   • Sjekk om varenummeret/verdi er feil.
  • Andre opplysninger i deklarasjonen.
   • Sjekk andre opplysninger i deklarasjonen, disse kan være avgjørende. Ta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

3. Feil forhold vekt/mengde.

  • Sjekk deklarert vekt på den aktuelle vareposten mot mengde i annen enhet.
   • Er vekten for høy/lav?
   • Er det rett mengdemål? F.eks. kubikkmeter istedenfor kvadratmeter. 
  • Dersom vekten er korrekt.
  • Andre opplysninger i deklarasjonen.
   • Sjekk andre opplysninger i deklarasjonen, disse kan være avgjørende. Ta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

4. Feil kombinasjon vare/land.

  • Sjekk opprinnelsesland på den aktuelle vareposten mot deklarert varenummer.
   • Er opprinnelsesland et annet enn avsenderlandet? Sjekk dette mot dokumentasjonen som følger varen.
  • Andre opplysninger i deklarasjonen.
   • Sjekk andre opplysninger i deklarasjonen, disse kan være avgjørende. Ta en generell kontroll av de deklarerte opplysningene.

 

Neste steg etter statistisk kontroll i TVINN

Når du har sjekket mulige feil og kontrollert opplysningene i deklarasjonen, skal du sende korrigert versjon av deklarasjonen til TVINN.

Velg mellom følgende:

1. Feil funnet i deklarasjonen
  • Du retter de deklarerte opplysningene og sender en korrigert versjon av deklarasjonen til Tolletaten.
2. Rett deklarasjon. Ingen feil funnet

Finner du ingen feil, anmerker du dette i rubrikk 44 med kode TXT og tekst som inneholder opplysninger som bekrefter at ingen endring er foretatt (f.eks.: ”verdi, vekt og varenummer i henhold til faktura”). Du sender ny versjon av deklarasjonen til Tolletaten uten ytterligere rettelser.

 

Dokumentkontroll eller fysisk kontroll

Selv om du har mottatt en automatisert tilbakemelding om mulig statistiske feil, kan deklarasjonen fortsatt tas ut til dokumentkontroll eller fysisk kontroll når du sender korrigert versjon av deklarasjonen.

 

Ønsker du å lære mer om deklarering?

Sjekk ut disse sidene:

Hvorfor er handelsstatistikk viktig?

 • Handelsstatistikken utarbeides av Statistisk Sentralbyrå på bakgrunn av opplysninger fra TVINN.

 • Import og eksport er med å beskrive tilstanden og utviklingen i norsk økonomi.

 • Statistikken er et viktig beslutningsgrunnlag for offentlig og privat sektor.

 • Korrekte opplysninger i TVINN er avgjørende for at statistikken er pålitelig og gjenspeiler virkeligheten.