Gå til innhold

Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel

Ved inn- og utførsel av varer plikter varemottaker/-avsender som hovedregel å legge fram en fullstendig utfylt deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering.

Det kan på gitte vilkår gis unntak fra kravet om å legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering.

Tolletaten har funnet å kunne gjøre unntak fra hovedregelen for visse typer sendinger.

Innførsel

Forhåndstillatelse

Foretak som innfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførselen, kan søke Vareførselsdivisjonen i Tolletaten om tillatelse til å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon).

Tillatelser vil kun bli innvilget for spesifikke varenummer i henhold til tolltariffen.

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  6, 8, 14, 15a, 30, 31, 33, 34a 35, 44 og 49. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med kode FOR og referansenummeret på forhåndstillatelsen samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.
 • Varer som er direktekjørt til varemottaker og lagret der i medhold av § 4-30-11 omfattes ikke av ordningen

Deklarasjoner, både FO og EN, som tilfredsstiller disse kriteriene vil kunne ekspederes i TVINN-auto.

Tillatelsen kan endres eller trekkes tilbake jf. reglene i vareførselsforskriften § 2-4-8.

Uten forhåndstillatelse

Om foretaket ikke har forhåndstillatelse, kan de få utlevert varer mot å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Forutsetningene er fare for liv eller helse, eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning å kunne disponere over varen før den er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering.

I slike tilfeller er det FO-deklarasjonen som er søknaden. Det er derfor viktig at det i rubrikk 44 begrunnes hvorfor man ikke kan levere en fullstendig utfylt deklarasjon.

Ellers gjelder følgende:

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  6, 8, 14, 15a, 30, 31, 35, 44 og 49. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med grunn for søknaden samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.

Utførsel

Forhåndstillatelse

Foretak som utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved utførselen, kan søke Vareførselsdivisjonen i Tolletaten om tillatelse til å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon).

Tillatelser vil kun bli innvilget for spesifikke varenummer i henhold til tolltariffen.

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  2, 6,14, 17a, 29, 31, 33, 34a og 44. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med kode FOR og referansenummeret på forhåndstillatelsen samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN. Er det behov for å kunne levere fullstendig utfylt deklarasjon senere enn 10 dager, må dette søkes om på forhånd.

Tillatelsen kan endres eller trekkes tilbake jf. reglene i vareførselsforskriften § 2-4-8.

Uten forhåndstillatelse

Om foretaket ikke har forhåndstillatelse, kan de få tillatelse til å utføre varer mot å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Forutsetningene er at det er fare for liv eller helse, eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning å kunne utføre varen.

I slike tilfeller er det FO-deklarasjonen som er søknaden. Det er derfor viktig at det i rubrikk 44 begrunnes hvorfor man ikke kan levere en fullstendig utfylt deklarasjon.

Ellers gjelder følgende:

 • Foreløpig deklarasjon sendes i TVINN under kategori FO med følgende rubrikker utfylt;
  2, 6, 14, 17a, 29, 31 og 34a. I tillegg skal rubrikk 48 fylles ut dersom tollkreditt benyttes.
 • Rubrikk 44 fylles ut med grunn for søknaden samt henvisning til eventuelle tillatelser fra andre myndigheter.
 • Innen 10 dager må det legges frem en fullstendig utfylt deklarasjon under kategori EN i TVINN.