Gå til innhold

Gjeninnførsel etter bearbeiding av andre varer enn landbruksvarer

Når vilkårene i tollavgiftsloven § 3-4 første ledd bokstav b er oppfylt, skal følgende føres i TVINN for å gjøre det mulig å beregne tollsats 8 %.

Rubrikk 33 f (tollnedsettelse): S
 
Rubrikk 44 (dokumenter): GEN (referansekode) S2000/1353
 
Rubrikk 46 (statistisk verdi): varens fulle verdi (verdi av utført vare + bearbeidingskostnadene + frakt tur/retur).
 
Rubrikk 47: bearbeidingskostnadene med frakt tur/retur. Dette er beregningsgrunnlaget for oppkreving av toll.
 
Vi gjør oppmerksom på at unntaksdokument S2000/1353 også skal benyttes ved gjeninnførsel etter reparasjon som omfattes av tollavgiftsloven § 3-4 første ledd bokstav b.