Gå til innhold

[Utgått]Serbias tiltredelse til Transitterings- og SAD-konvensjonen 1. februar 2016 med tollstedsliste

Vi viser til rundskriv av 12. mars 2015 (saksnr. 2015/72181) vedrørende Makedonias og Serbias tiltredelse til Transitterings- og SAD-konvensjonen.

Direktoratet kan opplyse at på grunn av tekniske problemer er Serbias tiltredelse til de ovennevnte konvensjoner blitt utsatt.

I følge informasjon mottatt fra EU kommisjonen vil Serbia tiltre konvensjonene 1. februar 2016.