Gå til innhold

Endringer i Transitteringskonvensjonen - norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2017

EU/EFTAs Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen, fattet den 5. desember 2017 i Oslo følgende vedtak:

Vedtak 1/2017

Vedtaket omhandler endringer i vedleggene til konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen). Bakgrunnen for endringene er at bestemmelsene i vedleggene til konvensjonen og reglene for varers tollmessige status som EU-varer, må tilpasses bestemmelsene i EUs nye tollkodeks (UCC). UCC innførte bl.a. muligheten til å bruke et elektronisk transportdokument (ETD) som transitteringsdeklarasjon fra 1. mai 2018.

Enkelte bestemmelser vil først anvendes fra et senere tidspunkt, fordi relevante elektroniske systemer må oppgraderes eller implementeres.

Vedtaket trådde i kraft 5. desember 2017.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.