Gå til innhold

Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen, Vedtak 1/2018, 1/2018 (SAD) og 2/2018

EU/CTC's Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet den 4. desember 2018 følgende tre vedtak:

Vedtak 1/2018 (Transitteringskonvensjonen)

Vedtaket omhandler invitasjon til Storbritannia om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) som egen avtalepart i samsvar med konvensjonens artikkel 15(3)(e).

Vedtak 1/2018 (SAD-konvensjonen)

Vedtaket omhandler invitasjon til Storbritannia om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) som egen avtalepart i samsvar med konvensjonens artikkel 11(3).

Vedtakene over anvendes fra den dato Storbritannia ikke lenger er et medlemsland i EU, eller fra datoen en eventuell overgangsperiode slutter å gjelde.

Vedtak 2/2018 (Transitteringskonvensjonen)

Vedtaket omhandler endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. Bakgrunnen for endringene er at Storbritannia blir invitert til å tiltre konvensjonen som nye avtalepart. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier og garantidokumenter må vedlegget til konvensjonen endres.

Dette vedtaket skal tre i kraft med forbehold av Storbritannias tiltredelse til konvensjonen som en egen avtalepart og på den dato Storbritannias tiltredelse som egen avtalepart trer i kraft.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.