Gå til innhold

Endringer i Transitteringskonvensjonen norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2019

EU/CTC's Felleskomite for Felles Transittering fattet den 4. desember 2019 følgende vedtak:

Vedtak 1/2019

Vedtaket omhandler endringer av Vedleggene I, II, III og IIIa til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre.

Bakgrunnen for endringene er bl.a. at referanser til den tidligere transitteringsforenklingen for lufttransport, som er erstattet av bruken av et elektronisk transportdokument (ETD) som transitteringsdeklarasjon, fjernes.

Videre er et av vilkårene for å få tillatelse til å benytte en Universalgaranti med et redusert beløp, eller et garantifritak, endret i UCC-DA. Som et resultat av denne endringen ble et vilkår som gjaldt tilstrekkelige finansielle ressurser fjernet. Artikkel 75 i Vedlegg I til konvensjonen speiler bestemmelsene i UCC-DA og må derfor endres tilsvarende.

Dette vedtaket trer i kraft fra vedtaksdato.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.