Gå til innhold

Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen norsk samtykke til felleskomiteens vedtak 2/2022, 1/2022 (SAD) og 3/2022

EU/CTC's Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet henholdsvis den 25. august og 29. september 2022 tre vedtak.

Vedtak 2/2022 (Transitteringskonvensjonen)

Vedtaket omhandler invitasjon til Ukraina om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) i samsvar med konvensjonens artikkel 15(3)(e).

Les vedtak 2/2022 her

Vedtak 1/2022 (SAD)

Vedtaket omhandler invitasjon til Ukraina om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) i samsvar med konvensjonens artikkel 11(3).

Les vedtak 1/2022 her

Vedtak 3/2022 (Transitteringskonvensjonen)

Vedtaket omhandler endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. Bakgrunnen for endringene er at Ukraina blir invitert til å tiltre konvensjonen som nye avtalepart. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier og garantidokumenter må Vedlegg III til konvensjonen endres.

Les vedtak 3/2022 her

Vedtakene over skal anvendes fra 1. oktober 2022.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.