Gå til innhold

Endringer i transitteringskonvensjonen Norsk samtykke til felleskomiteens vedtak 1/2022

EU/CTC’s Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyre den 25. august 2022 følgende vedtak: 

Vedtak 1/2022 - Transitteringskonvensjonen

Vedtaket omhandler endringer av Vedleggene I, IIIa og IV til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. Bakgrunnen for endringene er bl.a. at EU har harmonisert formatene og kodene til de felles dataelementene for å sikre at deres elektroniske tollsystemer, som brukes for ulike typer deklarasjoner og meldinger, er kompatible. Bilag A1a til Vedlegg IIIa til Transitteringskonvensjonen speiler Bilag B (Annex B) til EUs gjennomføringsforordning, og måtte derfor endres tilsvarende.


Reglene om gjensidig bistand ved inndrivelse av fordringer, som fastsatt i Vedlegg IV til Konvensjonen, har vært på plass i relativt lang tid og har ikke blitt endret. Disse bestemmelsene er viktige da de ivaretar de økonomiske interessene til landene som omfattes av fellestransittering. Reglene i Vedlegg IV er nå revidert for å tilpasses de respektive reglene i EUs lovgivning.
Vedtak trådte i kraft fra vedtaksdato.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.

Les mer om vedtaket her