Gå til innhold

To sjømateksportører bøtelagt etter eksport av kongekrabbe

To foretak er ilagt forelegg med bot og inndragning for overtredelse av tolloven og havressursloven ved eksport av kongekrabbe.

Foreleggene er gitt fordi foretakene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt. Foretakene anses ikke for å ha brutt reglene med vilje for å oppnå fordeler.

Det ene foretaket har fått 4 millioner kroner i bot og i underkant av 5,7 millioner kroner i inndragning. Det andre foretaket har fått 200 000 kroner i bot og drøyt 450 000 kroner i inndragning.

Ingen enkeltpersoner i foretakene holdes straffeansvarlig.

- Av hensyn til riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet er det strenge krav til dokumentasjonen for sjømatens opprinnelse. Eksportørene av sjømaten har et strengt ansvar for riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet, sier statsadvokat Jens Bachke i Økokrim.

Tolletaten og Fiskeridirektoratet anmeldte saken

Sakene har bakgrunn i kontroller og anmeldelser fra Tolletaten og Fiskeridirektoratet.

Etterkontroller av de to sjømateksportørene avdekket at det var utstedt uriktig opprinnelsesdokumentasjon ved eksport av mer enn 380 tonn kongekrabbe til en verdi av ca. 150 millioner kroner.

- Brudd på opprinnelsesreglene i Norges frihandels-avtaler bidrar til dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører, og er noe vi ser alvorlig på, sier fungerende seksjonssjef Baard Nenseter i Tolletaten.

- Vi arbeider for at forbrukerne skal være trygge på hvor fisken kommer fra, derfor er det viktig for Fiskeridirektoratet å følge opp brudd på sporbarhet, sier konstituert avdelingsdirektør Svanes Hjørungnes i Fiskeridirektoratet.

Bøtene og inndragningsbeløpene er utmålt ut fra tollfordelen og økonomisk utbytte som foretakene fikk som følge av feilene. Foreleggene ble utstedt i september. Begge foretakene har vedtatt disse, og sakene er avsluttet.

Kontakt

Kontaktperson i Økokrim

statsadvokat Jens Bachke: 959 98 403
pressevakt: 23 29 10 30
kommunikasjon.okokrim@politiet.no

Kontaktperson i Tolletaten

fungerende seksjonssjef Baard I. Nenseter: 990 12 652
pressevakt: 976 50 370
pressevakt@toll.no

Kontaktperson i Fiskeridirektoratet

pressevakt: 905 80 471