Gå til innhold

Tolletaten har beslaglagt 385 kilo hasj

Tollbeslaget er av de største hasjbeslagene gjort noensinne i Norge.

Med hjelp av skanner og tjenestehund avdekket tollere på Svinesund 385 kilo hasj om kvelden søndag 16. april. Narkotikapartiet var skjult i en last med grønnsaker.

Områdeleder Asle Farberg bekrefter at tollbeslaget er av de største hasjbeslagene noensinne i Norge. Han berømmer tollerne for godt utført tollerarbeid blant annet ved å ta ut riktig transport til utvidet tollkontroll.

Hasjbeslaget ble gjort ved Svinesund tollsted. Foto: Tolletaten
Hasjbeslaget ble gjort ved Svinesund tollsted. Foto: Tolletaten

Tollerhund markerte

Narkotikaen ble avdekket da tollere ved Svinesund tollstasjon tok ut et vogntog til skanning. Skanneroperatøren oppdaget uregelmessigheter i lasten. Tolletatens erfarne flerbrukshund Mike, som er trent til å finne både narkotika og sigaretter, markerte på samme sted som avviket i lasten framsto for skanneroperatøen. Tollerne oppdaget flere pakker blant grønnsakene etter at emballasjen var fjernet.

-Tolletaten er godt kjent med at betydelige mengder narkotika blir forsøkt smuglet blant lovlige varer. Nok en gang viste kombinasjonen tollskanner og søkshund seg som effektive og verdifulle instrumenter for å hindre at store narkotikapartier når norske brukere, påpeker områdeleder Asle Farberg.

Faberg leder Tolletatens område Øst, som blant annet omfatter de tre største landevegs grenseovergangene mot Sverige – Svinesund (E-6), Ørje (E-18) og Magnormoen (riksveg 2).

Gateverdi på 40 millioner kroner

Når Tolletaten i Norge avdekker narkotika blir politiet rutinemessig varslet. Politiet overtar da tollbeslaget og den videre etterforskingen av smuglingsforsøket.

- Tollbeslaget utgjør 400 000 brukerdoser og har en gateverdi på 40 millioner kroner, opplyser områdeleder Asle Farberg.

Til info: Bilder av beslaget er ikke tilgjengelig.