Gå til innhold

Vestlandets største kokainbeslag

Under en aksjon natt til torsdag den 13. april avdekket Tolletaten, i samarbeid med Kystvakten og Politiet i overkant av 100 kilo kokain i tilknytning til et lastefartøy fra Sør-Amerika.

Under en ordinær tollkontroll avdekket årvåkne kontrollmannskaper kjente moduser og indikasjoner på nær forstående smugleraktivitet. Mistanken ble rapportert videre til sentrale og lokale tollmyndigheter for videre oppfølging.

Nærmere undersøkelser identifiserte lokasjoner og objekter av høy interesse i Vestland fylke. På bakgrunn av dette ble etter hvert Politiet og Kystvakten koblet på for bistand. Det ble bekreftet at objektet kunne være et fartøy på vei til Husnes i Kvinnherad kommune.

- I et tett og godt samarbeid med Politiet og Kystvakten ble det aksjonert mot et kjøretøy i tilknytning til et fartøy ved havnen på Husnes. Her ble det gjort funn av i overkant av 100 kilo kokain i bagasjerommet på kjøretøyet, sier områdeleder Bård Ynnesdal.

Beslaget er det største kokainbeslaget gjort på Vestlandet og følger i rekken blant de største kokainbeslagene nasjonalt.

Har vært festet på skipet

Undersøkelser ved hjelp av Tolletatens ROV (fjernstyrt undervannsrobot) og Kystvaktens dykkermannskaper bekrefter at stoffet hadde vært festet under vannlinjen på et lastefartøy fra Sør-Amerika.

 

Beslaget bekrefter et kjent modus som Tolletaten har vært spesielt oppmerksomme på.

- Her ser vi hvordan store fartøy benyttes til å frakte narkotika under vannlinjen, ofte uten at mannskapet er kjent med dette, sier områdeleder Bård Ynnesdal.

Fokus på skip fra Sør-Amerika

Tolletaten har gjennom flere år hatt oppmerksomhet på kontroll av skip fra Sør-Amerika. Risikovurderingen er i stor grad knyttet til at dette er avsenderland som ligger nært der produksjon av narkotika finner sted. Det har lenge vært mistanke som tilsier at større fartøy kan benyttes til å frakte narkotika under vannlinjen. Denne ekstra lasten er som oftest ukjent for mannskapet om bord i fartøyet.

- Beslaget er et resultat av godt tollarbeid, og tett og godt samarbeid mellom Tolletaten, Politiet og Kystvakten. Gjennom god dialog og ved å koble våre ressurser og kapasiteter sammen får vi full uttelling i aksjonen, sier områdeleder Bård Ynnesdal.

Dette er det tredje store kokainbeslaget Tolletaten har vært involvert i på kort tid, opp mot 2000 kilo til sammen.

- Vi ønsker å rette en stor takk for innsatsen til alle mannskaper som har bidratt i gjennomføringen, avslutter han.

Tidligere beslag av kokain