Gå til innhold

Tolletaten beslagla 50 kilo kokain i konteiner

Narkotikaen var skjult i en konteiner.

Tolletaten følger nøye med på konteinertrafikken til Norge. Overvåkingen førte nylig til tollbeslag av om lag 50 kilo kokain i en konteiner i Oslo havn. Totalt er det avdekket smugling av 1,8 tonn kokain i Norge i 2023.

Tim Gurrik er leder for område Oslofjord i Tolletaten. Han forteller at tollbeslaget er resultat av godt etterretningsarbeid og utvelgelse av riktig konteiner som ga treff. Narkotikaen var skjult i en konteiner som kom til Norge fra Ecuador. Tolletaten har også tidligere avdekket narkotikapartier gjemt i konteinere fra Sør-Amerika. Etaten har spesielt fokus på transporter fra land med høy produksjon av narkotika. tilkjennegir Tim Gurrik.

Velkjent smuglingsmetode

 - Konteinere er den mest brukte måten å frakte varer over lengre distanser på. Konteinere fraktes i fartøy, i fly og transport på landeveg   Det betydelige antallet konteinere som hele tiden er i bevegelse verden rundt gjør også konteinere til en mye brukt smuglingsmetode.

Konteinere gir plass til store mengder narkotika og andre forbudte varer blant de lovlige varene. Dette gir tolletatene utfordringer, og det blir som å lete etter den berømte nåla i høystakken, erkjenner områdeleder Tim Gurrik.

Daglig beslaglegges det store mengder narkotika i konteinere rundt i verden som resultat av det internasjonale samarbeidet mellom toll- og politimyndigheter.

Betydelige kokainbeslag i Norge

Det er aldri tidligere beslaglagt så mye kokain i Norge som i 2023. Så langt i år er det avdekket smugling av 1,8 tonn kokain. De største kokainbeslagene er gjort i varepartier som kom i konteinere om bord i fartøy eller på landeveg.

De største tollbeslagene av kokain er:

  • To kokainbeslag i banansendinger fra Sør-Amerika i mars og april 2023 i Oslo, hvor hvert beslag var på om lag 800 kilo kokain.
  • 153 kilo kokain på lastebåt fra Sør-Amerika i Mosjøen i 2005.
  • 145 kilo kokain i banankasser i last fra Sør-Amerika i Oslo i 2013.

Konteinerbeslaget utgjør 250 000 brukerdoser kokain med en total gateverdi på 50 millioner kroner.