Gå til innhold

Tolletaten advarer: Flere beslag av svært potente stoffer

De siste månedene har årvåkne tollere gjort flere beslag av Nitazener. Nitazener er syntetiske opioider som kan være vesentlig sterkere enn fentanyl og opptil 1000 ganger mer potente enn morfin.

– Disse stoffene er livsfarlige. Vi har aldri gjort så mange beslag som det vi har gjort de siste månedene. Dette ser vi på som bekymringsfylt, sier seksjonssjef Sondre Hammerstad.

Nitazener er en gruppe syntetiske opioider som i dag produseres kun for illegalt rusbruk. Stoffene er svært potente selv ved lave doser og har stort misbrukspotensiale.

Stoffene utgjør derfor en stor risiko for overdose og overdosedødsfall, og er allerede knyttet til flere slike hendelser i Norge.

I tillegg utgjør potente syntetiske opioider også en helsemessig trussel for personell hos Tolletaten, politiet og helsevesenet som kan komme i kontakt med stoffene i sin arbeidshverdag.

Testene vi har gjort, indikerer at det er Nitazener vi har beslaglagt. De fire første har allerede blitt testet grundig, og vi er dermed sikre på at dette tilhører denne gruppen svært potente syntetiske opioider
Testene vi har gjort, indikerer at det er Nitazener vi har beslaglagt. De fire første har allerede blitt testet grundig, og vi er dermed sikre på at dette tilhører denne gruppen svært potente syntetiske opioider

Syv beslag

I alt har Tolletaten gjort syv beslag av formentlig Nitazener så langt i år. Fem av de syv beslagene ble gjort i postsendinger på Østlandsterminalen, Norges største brevsorteringssenter.

Pakkene som kom fra henholdsvis Tyskland og Nederland, ble plukket ut for nærmere undersøkelse etter at observante tollere oppdaget avvik på skanneren. Beslagene ble så sendt til tollaboratoriet på Helsfyr for ytterligere testing.

Foreløpig indikerer testene at beslagene inneholder:

  • Protonitazen: 19,15 gram
  • Metonitazen: 2,7 g og Proranitazen 6,6 g
  • Iso-butonitazen: 10,5 g
  • Iso-butonitazen: 5 g
  • Metonitazen: 4,6 g
  • Metonitazen: 11 g (10 stk. tabletter)
  • Isotonitazen: 11 g

– Testene vi har gjort, indikerer at det er Nitazener vi har beslaglagt. De fire første har allerede blitt testet grundig, og vi er dermed sikre på at dette tilhører denne gruppen svært potente syntetiske opioider. Når det kommer til de tre siste beslagene, indikerer de første prøvene at også disse tilhører samme gruppe, men her må det ytterligere testing foretas for å være helt sikker, sier Hammerstad. 

Økende trend

Fra 2019-2022 gjorde Tolletaten til sammen tre beslag av Nitazener, sammenliknet med det som formentlig er syv beslag så langt i år.

– Det blir stadig utviklet og produsert nye ikke-regulerte helsyntetiske opioider for å erstatte stoffene som blir regulert. Nitazener tok eksempelvis over når fentanylanaloger ble regulert som narkotika for noen år siden, men ble selv oppført på narkotikalisten i mai i år, sier Hammerstad.

1 / 3
2 / 3
3 / 3