Gå til innhold

Ynskjer du å sende papirpost til Tolletaten?

Etaten har felles postadresse

Tolletaten
[skriv inn tollregionen du vil kontakte eller Tolldirektoratet]
Postboks 2103 Vika
0125 Oslo

Skatteetaten har teken over ansvaret for bilavgifter og særavgifter. Les meir.

For at vi skal kunne svare deg, må du oppgje

  • fullt namn
  • adresse

Vi sett pris på at du oppgir eventuelle referansar som til dømes saksnummer.

Tolletatens fakturaadresse

Tolldirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Vi ynskjer primært faktura på EHF-format. Fakturaene sendes da til organisasjonsnummer 974761343.