Gå til innhold

Postadresse

Etaten har felles postadresse

Tolletaten
[skriv inn eininga du vil kontakte]
Postboks 2103 Vika
0125 Oslo

Skatteetaten har teke over ansvaret for bilavgifter og særavgifter. Les meir.

For at vi skal kunne svare deg, må du oppgje

  • fullt namn
  • adresse

Vi set pris på at du oppgir eventuelle referansar som til dømes saksnummer.

Tolletatens fakturaadresse

Tolletaten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Vi ynskjer primært faktura på EHF-format. Fakturaene vert då sendte til organisasjonsnummer 880455702.