Gå til innhold

Offentleg journal

Etaten fører offentleg journal i samsvar med offentleglova og behandlar alle dokument som etaten mottek og sender. E-postar og brev du sender til oss blir difor loggførte i den elektroniske postjournalen.

Postjournalen for Tolletaten finn du på eInnsyn.no

Du kan søkje opp nokre av Tolletaten sine saker her. Du kan også søkje om innsyn ved hjelp av denne løysinga.

Regelverk