Gå til innhold

Offentleg journal

Etaten fører offentleg journal i samsvar med offentleglova og behandlar alle dokument som etaten mottek og sender. E-postar og brev du sender til oss blir difor loggførte i den elektroniske postjournalen.

Tolletatens offentlige postjournal inneholder innkommende og utgående dokumenter samt den interne dokumenttypen internt notat med oppfølging. Interne notater uten oppfølging publiseres ikke på offentlig journal.

Per i dag publiseres offentlig journal for hele Tolletaten under ett. Ønsker du innsyn i journalen for enkelte enheter i Tolletaten eller i dokumenter som ikke er publisert på offentlig journal ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@toll.no

Postjournalen for Tolletaten finn du på eInnsyn.no

Du kan søkje opp nokre av Tolletaten sine saker her. Du kan også søkje om innsyn ved hjelp av denne løysinga.

Regelverk