Gå til innhold

Offentleg journal

Etaten fører offentleg journal og behandlar alle dokument som etaten mottar og sender i samsvar med offentleglova. E-postar og brev du sender oss, kan difor verte loggførte i den elektroniske postjournalen.

Postjournalen for Tolletaten finn du på offentleg elektronisk postjournal

Du kan søkje opp nokre av Tolletaten sine saker her. Du kan også søkje om innsyn ved hjelp av denne løysinga. Du kan også søkje om innsyn ved hjelp av denne løysinga.

Regelverk