Gå til innhold

Regelavdelingen og klassifiseringsavdelingen

Her kan du lese mer informasjon om disse avdelingene. 

Prosedyreseksjonen 

Seksjonen ligger i Trondheim, og har nasjonalt ansvar for oppfølging av alle prosedyrer, blant annet:

 • ATA-carnet
 • IPR-saker (Intellectual Property Rights - Immaterielle rettigheter)
 • oppfølging av uoppgjorte og midlertidige deklarasjoner
 • jakt- og konkurransevåpen
 • oppfølging av chassisnummer som ikke er blitt overført til Autosys  
 • søknader om kansellering/avvisning av deklarasjoner

Se kontaktinformasjon

Tillatelsesseksjonen

Seksjonen ligger i Kristiansand, og har nasjonalt ansvar for:

 • Søknad om å bli Autorisert økonomisk operatør/få AEO-autorisasjon (Authorised Economic Operator)
 • TVINN-tillatelse med underliggende tillatelser som lossetillatelse, EO og EXP, tollager A-D herunder destruksjonssøknader fra disse og destruksjoner av ufortollede kjøretøy
 • godkjente eksportører
 • BOU (bindende opprinnelsesuttalelser)
 • trafikk/transporttillatelser
 • lagring av ufortollet fritidsfartøy
 • flyttegods inklusive fartøy som flyttegods
 • arvegods inklusive arvet motorkjøretøy
 • tildeling av TRK
 • innenlands bearbeiding av landbruksvarer
 • tollfritak for landbruksvarer til teknisk bruk.
 • provianteringssøknader

For henvendelser angående proviantering gjelder PB_Proviantering@Toll.no.

Se kontaktinformasjon

Transitteringsseksjonen 

Seksjonen ligger i Oslo og har nasjonalt ansvar for autorisering og oppfølging av transitteringssaker.

Se kontaktinformasjon

Omberegningsseksjonen

Seksjonen holder også til i Oslo og har nasjonalt ansvar for alle omberegningssøknader.

Se kontaktinformasjon

Klassifiseringsavdelingen

Under den nye klassifiseringsavdelingen finner vi tollaboratoriet og tariffseksjonen, sistnevnte behandler alle klassifiseringssaker (BKU med mer) for hele landet. Avdelingen ligger i Oslo.

Se kontaktinformasjon

Saksbehandlingstid

Vi beklager at det er noe lengre saksbehandlingstid enn normalt ved de fleste seksjonene, og andre eventuelle ulemper omorganiseringen medfører. Vi forsikrer om at både ledelsen og ansatte gjør alt de kan for at overgangen skal gå så smertefritt som mulig.  På sikt har vi stor tro på at vår nye organisering vil bli bedre, ikke minst for næringslivet.

Kontaktinformasjon

Du når Tolletaten på telefon 22 86 03 12 mandag til fredag kl. 8.00-15.30.

Skriftlige henvendelser skal i hovedsak sendes via kontaktskjemaet på toll.no. Skriv kort hva saken gjelder i emnefeltet, slik at det er lettere å overføre saken til rett enhet.

Har du en pågående sak med saksnummer bruk skjemaet Pågående sak hos Tolletaten i Altinn 

Generelle henvendelser fra publikum og næringsliv knyttet til inn- og utreise, inn- og utførsel av varer, regelverk og prosedyrer, restriksjoner, opprinnelse, kvoter, netthandel, mv. besvares av Veiledningsseksjonen i Brukerdialogavdelingen.