Gå til innhold

[Utgått]Endringer til tolltariffen 2019

De største endringene i neste års tolltariff er i kapittel 3.

På bakgrunn av innspill fra bl.a. næringslivet er det opprettet til sammen 26 nye varenummer. Disse vil du finne i kapitlene 3, 7, 18, 20, 53, 76, 85 og 88. I kapittel 73 er en liten andel av vareomfanget i varenummer 73.08.9008 overført 73.08.9002.

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår. 

Den første delen tar utgangspunkt i 2019-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2018-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

Det er ikke foretatt noen endringer i tollsatsene med unntak av at nye og bedrede preferanser for varer fra de såkalte GSP+-landene er innarbeidet.

Tolletaten har fått i oppgave å utrede den foreslåtte endringen for egne varenummer for laks etter kg. Endringen vil derfor ikke bli å finne i tolltariffen 2019.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Vi gjør oppmerksom på at tolltariffen i excel ikke er en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolldirektoratet og feil kan forekomme. Om du finner feil setter vi pris på en tilbakemelding til tolltariffen@toll.no.

 

Nedlasting

 

Trykt utgave av Tolltariffen

Fra 2018 har det ikke vært mulig å få kjøpt tolltariffen som trykt publikasjon. Vi henviser til tolltariffen på nett eller å skrive ut sin egen fra PDF`en.