Gå til innhold

Slik fungerer Digitoll

Digitoll er et konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av næringslivets fire plikter som er: forhåndsvarsling, melde og opplysning, deklarering og fremlegging. 

Digitoll er åpnet for alle tollprosedyrer

Digitoll er åpnet for digital håndtering av alle tollprosedyrer. Tolletaten kan starte behandling av deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering

Hvor kan Digitoll/ melde og opplysning brukes?

Systemstøtte for digital innsending og behandling av melde- og opplysningsinformasjon er åpnet for:

Vei

 • 9. november 2022
  • Svinesund
  • Ørje
 • Oktober 2023
  • alle tollsteder på vei

Ferge

Dette gjelder godskjøretøy på ferge (ikke løstraller og containere):

 • 21. mars 2023
  • Larvik
  • Oslo
  • Sandefjord
  • Langesund
  • Kristiansand
 • 2. mai 2023
  • Stavanger
  • Bergen

Flyfrakt

Digitoll blir tilgjengelig for all flyfrakt:

 •  4. oktober 2023

Sjø og jernbane

Digitoll blir tilgjengelig for all trafikk på sjø og jernbane:

 •  Første kvartal 2024

Utførsel

 • Digitoll for utførsel kommer i 2025 

Automatisert og effektiv grensepassering

Målet er at næringslivet sender inn opplysninger digitalt i god tid før ankomst. Dette gir Tolletaten mulighet til å utføre behandling og risikovurdering før transportmiddel og forsendelser ankommer grensen. Dette gir en mer automatisert og effektiv grensepassering for begge parter dersom alt er i orden.

Næringslivet har tid til å tilpasse endringene

Tolletaten ønsker at bedrifter kobler seg på Digitoll løsningen så snart de har mulighet. Det vil gi tid til å tilpasse interne rutiner og innhente erfaringer i egen verdikjede.

Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Les mer om de fire pliktene for næringslivet her.