Gå til innhold

[Utgått]Ekspressfortollings­prosjektet jobber mot pilot i 2018

Skiltlesende kamera vil bidra en digital fristilling av varer

Status i ekspressfortollingsprosjektet er at systemutvikling og testing av den elektroniske manifestløsningen pågår for fullt. Det jobbes mot gjennomføring av pilot i 2018.

Systemutvikling og testing av den elektroniske manifestløsningen pågår for fullt. Løsningen som utvikles for næringslivet er nærmest ferdig. Vi jobber nå med utvikling av den interne løsningen som tollere skal bruke i sin daglige saksbehandling. Dette innebærer blant annet å lage en løsning som skal hente deklarasjonsdata fra fortollingssystemet TVINN til manifestsystemet.

Testing

Vi jobber samtidig med å få opp et produksjons- og testmiljø som gjør at løsningen kan testes ute hos næringslivet. Utover våren vil det pågå intern testing i etaten, her vil både ressursgruppen med deltakere fra tollregionene og ressursgruppen med deltakere fra næringsliv involveres.

Skiltlesende kamera

Når et kjøretøy ankommer grensen, vil et ANPR-kamera (skiltlesende kamera) lese skilter og registrere tidspunkt for ankomst til tollområdet.Vi jobber nå med løsningen for å lese inn ANPR-data, i tett samarbeid med ANPR-prosjektet, samt løsning for å kommunisere med bom og lys i samarbeid med Statens vegvesen.

Når det gjelder API løsningen, vurderer vi løpende når denne kan testes av næringslivet.

Jobber mot pilot

Det er mange delelementer som skal passe sammen. Dette gjør at prosjektet er noe forsinket, men vi jobber målrettet mot pilot. Vi legger opp til at enkelte pilotdeltagere skal være med på ende-til-ende-testing fra mai/juni, og at piloten starter offisielt etter sommeren.

Vi er fortsatt interessert i å få kontakt med pilotdeltagere, og vil i løpet av våren sende ut et informasjonsbrev der vi informerer om muligheten for å delta og hva vi forventer av eventuelle pilotdeltagere.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål. Vår e-postadresse er: ekspressfortolling@toll.no.