Gå til innhold

Rettighetshavers rolle

Vareførselsloven kapittel 10 regulerer tollmyndighetens tilbakehold av IPR-varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter og lignende overtredelser av markedsføringsloven.

 

Når varer som mistenkes å være IPR-varer er tilbakeholdt, vil Tolletaten ta kontakt med rettighetshaver. Det vil da være opp til rettighetshaver om de ønsker å følge opp saken videre. Uten slik oppfølging vil de tilbakeholdte varene bli frigitt.

Tollmyndighetene har tre grunnlag for tilbakehold av varer vi mistenker kan være IPR-varer:

  • Tilbakehold på grunnlag av vedtak om bistand fra Tolletaten

Rettighetshaver kan søke tollmyndighetene om bistand til tilbakehold av IPR-varer.

  • Tilbakehold på grunnlag av en midlertidig forføyning

Rettighetshaver kan velge å benytte seg av ordningen med midlertidig forføyning.

  • Tilbakehold hvor det ikke foreligger vedtak om bistand eller midlertidig forføyning

Hvor rettighetshaver ikke har et vedtak om bistand fra tollmyndighetene eller en midlertidig forføyning, har Tolletaten på eget tiltak adgang til å tilbakeholde varer som vi mistenker at er IPR-varer. 

Les mer her for detaljert fremgangsmåte.