Gå til innhold

Beskyttelse av merkevarer

Det er Patentstyret som innvilger og registrerer beskyttelse av varemerke, patent og design. Tolletaten bidrar til å hindre at falske produkter blir innført til Norge. 

Hvorfor beskytte merkevaren din?

Din bedrifts immaterielle verdier kan ofte overstige de fysiske verdiene. Du bør beskytte disse verdiene også av rent økonomiske hensyn. 

Ifølge Patentstyret utgjør immaterielle verdier, det vil si ansattes kunnskap, kreativitet og kompetanse cirka 70 prosent av en bedrifts totale verdier. Registrering av rettighetene dine er en relativt liten utgift for å sikre investeringer og dekke utgifter ved utvikling og produksjon av produkt. 
 
Uten rettighetene til egen merkevare står du maktesløs i konkurransen mot piratkopiene som svekker din bedrift omdømme og inntjening. 
 
Ifølge Verdens Tollorganisasjon (WCO) utgjør handel av falske varer mellom sju og åtte prosent av all global handel. Dette tilsvarer cirka 500 milliarder dollar i tapte inntekter. 
 
Tolletaten kan holde tilbake varer enten på eget initiativ eller på vegne av deg som rettighetshaver når vi mistenker at det er brudd på immaterielle rettigheter slik som varemerke, patent, opphavsrett eller design. 

Patentstyret

For å beskytte din patent, design eller for å søke varemerkebeskyttelse må du søke direkte til Patentstyret.

Patentstyret er et forvaltningsorgan for behandling av søknader om industrielt rettsvern (patent, varemerke og design) og er kompetansesenter for immaterielle rettigheter og verdier.

Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Informasjon om Patentstyret finnes på nettsiden www.patentstyret.no

Når dine immaterielle rettigheter er innvilget og registrert hos Patentstyret, bidrar Tolletaten til å hindre at falske produkter blir innført til det norske markedet. Om du mistenker import av piratkopier, kan du selv søke om bistand fra Tolletaten. Et bistandsvedtak er gyldig i maksimalt ett år fra den dagen vedtaket er fattet. Du kan sende inn en søknad om bistandsvedtak elektronisk via Altinn. 

Det er også mulig å be om en midlertidig forføyning fra tingretten jf. vareførselsloven § 10-3 og tvisteloven § 34-7 

Har du spørsmål om beskyttelse av design, varemerke og patent ta kontakt med Patentstyret på telefon 22 38 73 00, eller send en e-post til post@patentstyret.no.

Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten har også en opplysningsside www.velgekte.no om piratkopiering og varemerkeforfalskning. Denne siden inneholder litt generell veiledning og bakgrunnsinformasjon som kan være til nytte.