Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 4/2015 - Serbia

Fra 1. februar 2016 er Serbia medlem av Transitteringskonvensjonen. Dette medfører at Vedlegg III er endret. 

EU/EFTAs Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen fattes 26. november 2015 vedtak om endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre.

Bakgrunnen for endringene er at Republikken Serbia ble ny avtalepart til konvensjonen fra 1. februar 2016. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier, garantidokumenter, språklige påtegninger osv. er vedlegget til konvensjonen endret.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.