Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1/2016 - Endringer i Transitteringskonvensjonen fra 1. mai 2016

EU/EFTA's Felleskomite for Felles Transittering fattet den 28. april 2016 Vedtak 1/2016 om endringer i Transitteringskonvensjonen.

Vedtaket omhandler endringer i Transitteringskonvensjonen og tilhørende vedlegg. Bakgrunnen for endringene er implementeringen av EUs nye tollov (UCC) 1. mai 2016. Transitteringskonvensjonen må oppjusteres slik at den er i overensstemmelse med EUs nye regelverk. De største endringene finner du i konvensjonens Vedlegg I.

Vedtak trådde i kraft 1. mai 2016.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.

Vedlegg