Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 2/2015 og 3/2015 - Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 3/2015 og 2/2015 (SAD).

EU/EFTA's Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet ved skriftlig prosedyre den 13. oktober 2015 følgende to vedtak:

Vedtak 3/2015

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Serbia om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) fra 1. desember2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 15(3).

Vedtak 2/2015

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Serbia om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) fra 1. desember 2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 11(3).

Vedtakene skal anvendes fra 1. desember 2015.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.