Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 2/2015 og 3/2015 - Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 3/2015 og 2/2015 (SAD).

EU/EFTA's Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet ved skriftlig prosedyre den 13. oktober 2015 følgende to vedtak:

vedtak-3-2015-serbia.pdfVedtak 3/2015 (27 kB)

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Serbia om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) fra 1. desember2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 15(3).

vedtak-2-2015-serbia_sad.pdfVedtak 2/2015 (25 kB)

Vedtaket omhandler invitasjon til Republikken Serbia om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) fra 1. desember 2015 i samsvar med konvensjonens artikkel 11(3).

Vedtakene skal anvendes fra 1. desember 2015.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.