Gå til innhold

Reise med kulturminne og antikvitetar

Du kan ikkje ta med antikvitetar eller gjenstandar med kunstnerisk, kulturell eller historisk verdi inn eller ut av Noreg uten særskild løyve.

Ut av Noreg

Ønskjer du å ta med deg antikvitetar eller kulturminne ut av Noreg, må du ha ein utførselsløyve (tillatelse). Dette søker du om hos Kulturrådet. Du må i tillegg huske å deklarere varen til Tolletaten når du reiser ut av Noreg. 

Inn til Noreg

Hvis du ønskjer å ta med deg kulturgjenstander inn til Noreg, må du undersøkje om du treng eit eksportsertifikat frå landet der du kjøper gjenstanden. Du må vise sertifikatet til Tolletaten når du kjem til Noreg.

Kulturrådet er ansvarleg myndigheit

Nærare informasjon om inn- og utførsel av kulturminne og korleis du søkjer om utførselsløyve får du hos Kulturrådet.