Gå til innhold

Nærmere informasjon om utfylling av rubrikk 18

Transportmiddelets registreringsnummer og nasjonalitet skal alltid påføres transitteringsdeklarasjonens rubrikk 18.

Ofte fyller hovedansvarlig denne rubrikken med feil registreringsnummer, eller kun med påtegninger som ”Lorry”, ”Lastkraftwagen” ol.

I rubrikk 18 skal det oppgis transportmiddelets identitet og nasjonalitet ved avgang, for eksempel registreringsnummer for trekkenheten og eventuell tilhenger/semitrailer. Transportmiddelets nasjonalitet oppgis med fastsatt landkode, for eksempel NO.

Ved bruk av containere er det ikke krav til å fylle ut rubrikk 18. 

Autoriserte mottakere som mottar transitteringer hvor rubrikk 18 er uriktig utfylt, må rapportere dette til bestemmelsestollstedet som en uoverensstemmelse i lossemerknadene (IE44) i NCTS. Bestemmelsestollstedet informerer avgangstollstedet ved bruk av kontrollkode B1 (ikke tilfredsstillende) i Kontrollresultat meldingen (IE18) i NCTS. Avgangstollstedet vil i slike tilfeller avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes overfor den hovedansvarlige/autorisert avsender.

Tolletaten vil presisere viktigheten av at alle norske autoriserte avsendere fyller ut rubrikk 18 korrekt, da dette fører til en raskere avslutning av transitteringen.

Omlasting

  • Skjer det underveis omlasting av varer fra et transportmiddel til et annet, skal transportøren fylle ut rubrikk 55 på Følgedokumentet.  
  • Byttes trekkvognen til en tilhenger/semitrailer under transporten, oppgis den nye trekkvognens registreringsnummer og nasjonalitet i rubrikk 56. 

Opplysningene attesteres av tollmyndighetene.