Gå til innhold

Nærmere informasjon om utfylling av rubrikk 51 - Planlagte transitteringstollsteder

Skal transporten gjennom EU til en annen avtalepart må det oppgis innpasseringstollstedet til hver avtalepart som skal passeres.

I rubrikk 51 på transitteringsdeklarasjonen skal den hovedansvarlige oppgi navn og kode for de planlagte innpasseringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten. EU anses som èn avtalepart. 

Norsk tollstedkode skal ikke brukes ved utgående transitteringer

Som hovedregel er det bare ved transitteringer som starter i utlandet og skal til Norge, at den norske tollstedkoden skal benyttes ved angivelse av transitteringstollsted.

Transitteringstollstedet som skal angis skal være første innpasseringstollsted til neste land. Dette innebærer at det generelt ikke skal benyttes norske tollstedkoder som transitteringstollsted ved utgående transitteringer fra Norge. Ved utpassering for eksempel over Svinesund, skal kode SE603340 benyttes.

Norske tollsteder som utfører tjeneste for svensk regning har en svensk tollstedkode som skal benyttes ved angivelse av transitteringstollsted ut fra Norge, for eksempel Vauldalen SE020344. Også for transitteringer som passerer ut med ferje skal transitteringstollstedet i neste avtalepart oppgis, for eksempel DK009762 for Hirtshals.

Dersom det oppgis en norsk kode for transitteringstollstedet i NCTS (Tolletatens Elektroniske Transitteringssystem), vil IE50 (Forventet transitteringsmelding) bli sendt dit. Imidlertid vil grensepasseringen aldri bli registrert der, og dette medfører at vi får en mengde meldinger som ikke har annen funksjon enn å belaste NCTS-systemet.

En slik feilsendt melding medfører at det faktiske transitteringstollstedet ikke kjenner til forsendelsen, og at man derfor må sende en IE114 (ATR Anmodning) før grensepasseringen kan registreres elektronisk. Av kontrollmessige hensyn er det naturligvis også viktig at meldinger blir sendt til riktig tollsted.

Transport gjennom EU til en annen avtalepart

Skal transporten videre via EU til en annen avtalepart (CH, IS, NO, MK, RS, TR, GB, UA) må innpasseringstollstedet til EU, samt innpasseringstollstedet i f.eks. Sveits oppgis.

Ved transittering fra for eksempel Norge til Italia via Sveits må innpasseringstollstedet til EU, samt innpasseringstollstedet i Sveits og Italia/EU oppgis.