Gå til innhold

Antall mulige forseglinger er økt

Antall mulige forseglinger er økt til 9999x (ganger).

Datagruppen FORSEGLINGS ID er endret fra 99x til 9999x, ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling Versjon 5.0, vedlegg A

De berørte meldingene for næringslivet er CC015B, CC029B, CC043A, CC044A og CD007A.

Meldingene CC015B, CC029B, CC043A og CC044A er endret slik at gjentagelsesmuligheten for datagruppen 'FORSEGLINGSINFORMASJON – FORSEGLINGS ID' nå er 9999x.

           --- FORSEGLINGSINFORMASJON 1x O

           ------ FORSEGLINGS ID 9999x R

Meldingen CD007A er endret slik at gjentagelsesmuligheten for datagruppen 'HENDELSE UNDERVEIS – NY FORSEGLINGSINFORMASJON – NY FORSEGLINGS ID'  nå er 9999x .

         --HENDELSE UNDERVEIS 9x O R240

         ------CTL_KONTROLL 1x R

         ------HENDELSE 1x O

         ------FORSEGLINGSINFORMASJON 1x O

         ---------FORSEGLINGS ID 9999x R

Internasjonalt har det vist seg et behov for å kunne deklarere mer enn 99 forseglinger. Selv om norske deklaranter muligens ikke har samme behov, er endringen implementert for å kunne motta transitteringsmeldinger som inneholder mer enn 99 forseglinger