Gå til innhold

Jobber du med internasjonal varetransport på fly? Da har vi informasjon som er nyttig for deg.

Tolletaten er i gang med arbeidet for å realisere fase 2 av ICS2 som omfatter forhåndsvarsling av alle forsendelser som transporteres fra tredjeland med fly. Det er viktig at du er kjent med de plikter som gjelder for transport av flysendinger fra tredjeland.

Fra 1. mars 2023 utvides ICS2 til å gjelde all flyfrakt fra tredjeland. Transportører må da ha sendt forhåndsvarsel både før varene lastes om bord på fly i avsenderlandet, før ankomst første land i EU/Norge/Sveits, og avgi en melding om at varene er ankommet.

Det er viktig at de transportører dette gjelder er klar over sine forpliktelser.  Transportører og andre relevante aktører må innen avtalte frister ha utviklet en løsning for å kunne avgi informasjonen som kreves ved forhåndsvarsling digitalt.

Både Tolletaten og EU vil fremover avholde møter og gjennomføre opplæring for aktørene. Tolletaten vil løpende informere om fase 2. Det er derfor viktig at du følger med på informasjonen vi legger ut om ICS2. 

Har dere spørsmål kan dere kontakte Tolletaten på e-post: PB_ICS2@toll.no