Gå til innhold

Regelverk ICS2

Regelverk tilknyttet ICS2 (Import Control System 2) er omtalt og regulert i følgende avtaler, lover og forskrifter.

Sikkerhetsavtalens forpliktelser

For næringslivet / private aktører gjelder tolloven og tollforskriften, spesielt dem som er nevnt i kapittel tre i tollforskriften, samt vedlegg 2 til forskriften. 

Tollforskriftens kapittel 3

  • Tollforskriften § 3-1-1 til 3-1-7 om forhåndsvarsling 
  • Tollforskriften §3-1-26 om meldeplikt for varer som forhåndsvarsles 
  • Tollforskriften § 3-1-27 til 3-1-35 om autoriserte foretak 

 Minimumsdatasett ICS2

  • Redusert forhåndsvarsel ved flyfrakt i form av et minimumsdatasett skal leveres i ICS2 («Import Control System 2»).  
  • Kravene til hvilke opplysninger som skal inngå i minimumsdatasettet fremgår av vedlegg 2 til tollforskriften. 
    retningslinjer-til-tollforskriften-vedlegg-2.pdfDatakrav til ICS2 (Annex B IA/DA): Vedlegg til forskrift (794 kB)