Gå til innhold

[Utgått]Vil dere delta i piloten om ekspressfortolling?

Tolletaten trenger flere deltagere til piloten ved Ørje tollsted. Som deltager kan bedriften din spare tid og ressurser og samtidig være med å påvirke den videre utviklingen av den digitale vareførselen. Både transportører og speditører kan delta.

I september i fjor startet Tolletaten en pilot ved Ørje tollsted der målet er å teste ut løsninger for digital vareførsel. Den nye løsningen forenkler og effektiviserer innførselsprosessen for næringslivet gjennom å digitalisere hele informasjonsflyten, automatisere fristilling av gods og etablere smidige grensepasseringer.

Nå er Tolletaten på jakt etter flere deltakere til piloten. De som blir med får en unik mulighet til å være med og teste fremtidens digitale vareførsel. Vi trenger deltagere både til utprøving på web og API (automatisk overføring av data fra transportørens fagsystem).

 

 Foto: Bård Gudim

Hvorfor delta i pilotprosjektet?

Det er mange gode grunner for å delta:

  • Ekspressfortolling er tids- og ressursbesparende for både næringslivet og Tolletaten.
  • For aktører som deklarerer og frakter store volumer kan besparelsen være betydelig.
  • Varene kommer raskere frem.
  • Pilotdeltagerne kan være med på å påvirke den videre utviklingen av løsningen.
  • Deltagerne får erfaring med ny løsning for digital vareflyt over grensen.

Plan for implementering

I denne oversikten kan du se når vi planlegger å implementere de ulike prosedyrene.

Kontakt

Ta kontakt med oss om dere ønsker å være med. Vi kan kontaktes på epost: ekspressfortolling@toll.no eller tlf. 22 86 06 22. Vi tar gjerne et eget møte med dere hvor vi kan fortelle litt mer om ordningen.