Gå til innhold

Plan for implementering

I denne oversikten kan du se når de ulike prosedyrene er planlagt implementert i ekspressfortollingsløsningen.

Gjennom manifestløsningen samler vi inn data om transportmiddel og gods før ankomst til tollstedet. Oversikten nedenfor viser hvilke referanseID-er vi samler inn. I dag er løsningen i bruk ved direktefortolling, men vi utvider gradvis til andre prosedyrer. Oversikten viser også hvilken plan vi jobber etter for implementering av de ulike prosedyrene i manifestløsningen. Nå er vi i gang med å utvide løsningen til å kunne håndtere transitteringer via NCTS.

 
Prosedyre Referanse til Import (TVINN) Referanse til Eksport (Svensk TDS) Referanse til Transitt (NCTS) Implementeres
Direktefortolling Dekl ID MRN   Er i produksjon
Direktefortolling med transittering Dekl ID MRN eller MRN I løpet av våren
Kun transittering n/a n/a MRN I løpet av våren
Fysisk tollager A Godsnummer MRN eller MRN I løpet av høsten
Direktekjøring til varemottaker Godsnummer MRN eller MRN I løpet av høsten
Midl innførsel/ Gjeninnførsel Dekl ID MRN eller MRN I løpet av høsten

 

Ørje tollsted behandler også eksportdeklarasjoner fra EU. Fra 1. mai endres eksportregelverket i EU. Standardprosedyren for eksport blir da at gods klareres før det forlater EU. MRN nummer som tildeles ved klarering skal meldes inn via manifestet og vi sørger for automatisk registrering av at faktisk utførsel finner sted på grensen.

Per i dag kan vi kun håndtere eksport fra Sverige gjennom manifestløsningen, det vil si eksporter som er lagt inn i TDS (Tull Data Systemet i Sverige). Disse utgjør i overkant av 60 % av alt gods over Ørje. Eksporter fra øvrige EU land kommer senere.

Del med andre: