Gå til innhold

[Utgått]Ny leveranse i TVINN

Lørdag 1. april blir leveranse 26.3.2 produksjonssatt. Leveransen inneholder en feilretting og en endring.

Feilretting

 

Elektroniske omberegninger hvor deklaranten søkte om full refusjon fikk feil behandlingsstatus i TVINN-fastsettelse slik at det ikke ble generert refusjon i TVINN-innkreving. Dette vil bli rettet i leveranse 26.3.2.

Endring

Det blir mulighet til å bruke blank betalerkode (rubrikk 48) på deklarasjoner hvor sum toll- og avgifter er 0. Blank betalerkode kan brukes i tilfeller hvor kunden i rubrikk 8 er mva-registrert og i tilfeller hvor kunden ikke er mva-registrert

Følgende funksjonalitet gjelder for endringen

  • Det er ingen krav til å bruke blank betaler kode.
  • Blank betalerkode kan brukes på alle prosedyrekoder.
  • Ved omberegning kan man endre fra M/D/K til blank og motsatt såfremt sum toll og avgifter er lik 0.
  • Blank betalerkode kan ikke brukes ved foreløpig deklarering (FO).

Vi minner om