Gå til innhold

[Utgått]Certificate of Origin - oppdatert elektronisk versjon

I september 2018 lanserte tolletaten elektronisk versjon av Certificate of Origin. Dette er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Det brukes blant annet i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet. Dette er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir således ingen tollfordeler i mottakerlandet.

På bakgrunn av tilbakemeldinger vedrørende for lite plass i mottakerrubrikken, riktig tilgang/ rolle av eksportører, språk, tilbakedatering mv., har det blitt gjort enkelte tilpasninger i versjonen.

Rubrikkstørrelse og skriftstørrelse er endret slik at blant annet lange mottakeradresser kan få plass. Det jobbes med å tillate innlogging i Altinn med andre roller enn regnskapsmedarbeider.

Varesertifikatet vil ikke bli flerspråklig, men eksportør kan lage flerspråklige rubrikkforklaringer som vedlegg. Det vil ikke bli mulig å tilbakedatere sertifikater. En mulig løsning kan være å utstede et nytt sertifikat, der det henvises til tidligere utstedt sertifikat i merknadsrubrikken.

Tolletaten minner om at elektronisk sertifikat skal erstatte papirversjonen. Tilbudet om manuell stempling vil da opphøre.

Les mer om varesertifikatet Certificate of Origin her:(https://www.toll.no/no/bedrift/import/tollfrihet/certificate-of-origin/ )

Her vil du også finne en brukerveileder for hvordan du fyller inn skjemaet på altinn.no