Gå til innhold

Certificate of Origin

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse.

Dette er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir derfor ingen tollfordeler i mottakerlandet. Varen har sin opprinnelse i landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.

Elektronisk Certificate of Origin 

For å få utstedt Certificate of Origin logger du deg på Altinn. Søk etter Tolletaten eller Certificate of Origin. Fyll ut skjemaet og et ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift vil etter kort tid være tilgjengelig i Altinn. 

Da Certificate of Origin fås via Altinn, har Tolletaten sluttet å attestere, ved å stemple, datere og underskrive i rubrikk 8, på original eller kopi. 

 Under "vedlegg" finner du en brukerveiledning for Certificate of Origin.

 

Vedlegg