Gå til innhold

Certificate of Origin

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Det brukes blant annet i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
  • Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.
  • Tolletaten attesterer ved å stemple, datere og underskrive i rubrikk 8.
  • Tolletaten attesterer originalen og eventuelle kopier (ved behov).
  • Tolletaten kan også attestere utførselsdeklarasjonen i rubrikk D ”Kontroll ved avgangstollstedet” i de tilfellene hvor tollmyndighetene i importlandet krever det.
  • Firmaet er selv ansvarlig for å oppbevare en kopi av dokumentet, i henhold til tollforskriften § 4-12-1, i tilfelle anmodning om verifisering.
  • Certificate of Origin kan attesteres både av Tolletaten og av norske handelskamre ved eksport fra Norge. Tolletaten tar ingen gebyrer for å attestere opprinnelsesbeviset.

I forbindelse med helligdager eller reduserte åpningstider kan tollkontorene stemple og datere opprinnelsessertifikat EUR.1, og det ikke-preferensielle Certificate of Origin, med dato frem i tid.

Dette kommer av et sterkt ønske fra spesielt fiskeribransjen, der store eksporter skjer på dager enkelte tollsteder holder ekspederingen stengt.

Fremdateringen på sertifikatene skal kun være til første mulige åpningsdag. 

Sertifikatet kan lastes ned fra nettet, kjøpes fra Wittusen & Jensen eller fra Oslo handelskammer.

Del med andre: