Gå til innhold

Certificate of Origin

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse.

Dette er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir således ingen tollfordeler i mottakerlandet. Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.

Nytt elektronisk Certificate of Origin 
  • Fra 1. september 2018 vil Tolletaten tilby elektronisk attestering av det ikke-preferensielle varesertifikatet Certificate of Origin. Dette medfører at eksportørene/speditørene kan logge seg inn på Altinn, fylle inn skjemaet og det vil bli elektronisk behandlet. Ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift vil etter kort tid bli tilgjengelig i Altinn.
  • Logg deg inn på Altinn og søk etter Tolldirektoratet eller Certificate of Origin. Skjemaet inneholder veiledning om hvordan det skal fylles ut.

Fra 1. januar 2019 henviser vi brukerne til løsningen på Altinn, og vil ikke lenger tilby å attestere, ved å stemple, datere og underskrive i rubrikk 8, på original eller kopi.

 Under "vedlegg" finner du en brukerveiledning for Certificate of Origin.

 

Vedlegg
Del med andre: