Gå til innhold

[Utgått]1. oktober 2018 blir flere varer med opprinnelse EU tollfrie

Som følge av forhandlinger med EU reduseres tollsatsene for over 30 varelinjer.

Norge og EU-kommisjonen ble i fjor enige om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Tollsatsen for over 30 varelinjer fjernes med virkning fra 1. oktober 2018, herunder tollsatsen på hester inn til Norge.

Dette gjelder kun for varer som har sin opprinnelse i EU og at opprinnelsen dokumenteres med et gyldig opprinnelsesbevis.

Når det gjelder innførsel av hest anses hestepass ikke som gyldig opprinnelsesbevis.